Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

Egységes szerkezetben

 

Mátraverebély, Nemti Községi Önkormányzatok képviselő-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:

 

A költségvetési szerv

 

 1. Megnevezése:

Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal

 1. Székhelye: 3077 Mátraverebély, Vasút út 82.
 2. Telephelye címe, neve:

-          Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal Nemti Kirendeltsége

(3152 Nemti, Kossuth út 28.)

 1. Alapításról rendelkező jogszabály teljes megjelölése:

Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2014. (XII.10.) számú határozatával, Nemti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2014. (XII.09.) számú határozatával

 

 1. a.) Jogelődjének megnevezése, székhelye:

Mátraverebély Község Polgármesteri Hivatala (3077 Mátraverebély, Vasút út 82.)

b.) Nemti Község Önkormányzata 2014. december 31-ig a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeként működött.

 1. Közfeladata:

A Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre váró előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

 

 1. Szakmai alaptevékenysége:

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Mátraverebély és Nemti települések vonatkozásában. Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.

Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatalnak Nemti településen kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. A közös hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint alpolgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában a Mötv-ben foglaltak szerint.

 

 1. Államháztartási szakágazati besorolása

841105     Helyi önkormányzatok,  és társulások igazgatási tevékenysége

 

 1. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

 

A költségvetési szerv nem folytat vállalkozási tevékenységet.

 

 1. Illetékessége, működési köre

 

Mátraverebély és Nemti Községek közigazgatási területe.

 

11.  Irányító szervének megnevezése, székhelye:

Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3077 Mátraverebély, Vasút út82.

Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye:

Nemti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3152 Nemti, Kossuth út 28.

 

 1. Vezetőjének megbízási rendje

A költségvetési szerv vezetője a közös önkormányzati hivatal jegyzője, a továbbiakban: jegyző. A jegyzői álláshely betöltése a Mötv. 82-83. §-ai, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Az érintett települések polgármesterei – pályázat alapján határozatlan időre – nevezik ki a jegyzőt. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat polgármestere látja el.

Kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. Többségi a döntés akkor, ha az érintett települések összlakosságát 100%-nak tekintve - a polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot; vagyis: Mátraverebély község lakosságszáma 2005 fő, Nemti község lakosságszáma 746fő,(mindösszesen:2751fő), így Mátraverebély község polgármesterének szavazati aránya 72,88%,  Nemti község polgármesterének szavazati aránya 27,12% A kinevezés határozatlan időre szól.

A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a székhelytelepülés polgármestere gyakorolja.

 

 1. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése

A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati, melyekre a közszolgálati tisztviselőkről szóló, 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. A költségvetési szerv köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

Az érintett polgármester egyetértése szükséges a közös önkormányzati hivatal kirendeltségén dolgozó köztisztviselő, alkalmazott kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához és jutalmazásához. Az egyetértési jog gyakorlása írásban történik, ennek a ténynek a munkaügyi iratra való rávezetésével. Ezt a rendelkezést értelemszerűen alkalmazni kell a székhely településen is.

 

Záradék:

 

Az alapító okirat 2015. január 1-jén hatályba lép.

Az alapító okiratot Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2014. (XII.10.) számú határozatával, Nemti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2014. (XII.09.) számú határozatával fogadta el.

 

Mátraverebély, 2014. december 10.

 

 

 

 

Nagy Attila sk.

Széll Istvánné sk.

polgármester

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Beke Andrea sk.

jegyző

 

 

Gyors kereső

Akadálymentesítés

A- A A+

 

Rendezvényeink

Nemti környéke képekben

foto_19.jpg


 

Archív weblapunk

  

 

  

 

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal
3152 Nemti, Kossuth út 28.
Telefonszám: 32-364-002
Faxszám: 32-364-002
e-mail: hivatal@nemti.hu
 
 
 

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 0800 - 1600
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 0800 - 1600
Csütörtök: 0800 - 1600
Péntek:  Nincs ügyfélfogadás
   
Széll Istvánné (polgármester) Kedd: 1300 - 1500
FodorZsoltné
(jegyző)
Panasznap - minden hónap első szerda

 

Ügyintézési rend

Nagyné Rigó Anita
Igazgatási, szociális ügyintézés

Ügyfélfogadási időben

Lászlók Kinga
Hagyaték, adó, lakcím ügyintézés

Ügyfélfogadási időben


Gazdasági ügyintézés

Ügyfélfogadási időben
Bátonyterenyei Járási Hivatal: Ügysegéd Hétfő
1045 - 1145

 

Go to top