Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2016.(IX.26.) rendelet 17. § alapján 

Nemti Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését az alábbiak szerint tartja:

 

        Az ülés ideje:         2018. szeptember 24.  17:00 óra

        Az ülés helye:        Községháza, Nemti, Kossuth út 28.

 

NAPIRENDI  JAVASLAT

 

1.            Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

                Előterjesztő: polgármester

 

2.            Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás

                Előterjesztő: polgármester

 

3.            Nemti Község Gesztenyefa Óvoda vezetőjének tájékoztatója a 2017/2018. nevelési évről

                Előterjesztő: óvodavezető

 

4.            Nemti Község Gesztenyefa Óvoda SZMSZ-e.

                Előterjesztő: óvodavezető

 

5.            Nemti Község Gesztenyefa Óvoda 2018/2019. évi óvodavezetői munkaterv

                Előterjesztő: óvodavezető         

 

6.            Nemti Község Gesztenyefa Óvoda továbbképzési programja

                Előterjesztő: óvodavezető

 

7.            Nemti Község Gesztenyefa Óvoda Helyi Pedagógiai Programja

                Előterjesztő: óvodavezető

 

8.            Nemti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2018.(V.29.) sz. határozatának visszavonása, új határozat elfogadása

                Előterjesztő: polgármester

 

9.            Idősek karácsonya-élelmiszer csomag

                Előterjesztő: polgármester

 

10.          A települési önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázatról döntés (REKI)

                Előterjesztő: polgármester

 

11.          Nemti Község Díszpolgára cím adományozása

                Előterjesztő: polgármester

 

12.         Egyebek

 

Nemti, 2018. szeptember 18.

 Széll Istvánné sk.

    polgármester